JOR 2014/95, Gerechtshof Amsterdam 08-10-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3431, 200.120.768/01 OK (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

Uitkoop, Glanerbrook, Prijs over te dragen aandelen kan nog niet worden vastgesteld, Deskundigenonderzoek bevolen, Verband met OK 9 oktober 2012, «JOR» 2012/356, m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

De vordering is gestoeld op art. 2:201a BW. Nu tegen gedaagden verstek is verleend, dient de OK ambtshalve te onderzoeken of Laco voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal van Glanerbrook verschaft en of zij de vordering heeft ingesteld tegen de gezamenlijke andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht