JOR 2014/97, Gerechtshof Amsterdam 09-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6, 200.119.391/01 OK (met annotatie van mr. F.W.B. Bulten en prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, KLM, Dividendbeleid, Gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen, Zorgvuldigheidsplicht jegens minderheidsaandeelhouders moet bij besluitvorming over dividend in acht worden genomen, Prioriteitsaandeelhouder neemt reserveringsbesluit en is tevens grootaandeelhouder, Statutair overleg prioriteit, bestuur en rvc vereist over reservering van dividend, OK beveelt onderzoek naar inhoud en totstandkoming van reserveringsbesluiten, Verband met HR 12 juli 2013, «JOR» 2013/301, m.nt. Vroom

Samenvatting

Bij de beantwoording van de vraag of er gegronde redenen zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht