JOR 2014/98, Gerechtshof Amsterdam 24-01-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:337, 200.118.379/04 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Novero, Verzoek tot aanwijzing deskundige voor vaststelling waarde te verkopen activa, OK treft geen onmiddellijke voorziening maar wijst wel de deskundige aan, OK behandelt verzoek als een schikking ter zitting, Vervolg op OK 30 oktober 2013, «JOR» 2013/337, m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

Novero Holdings BV (‘Novero’) vraagt de OK thans ter vaststelling van de waarde van de te verkopen activa, een onafhankelijk deskundige aan te wijzen. Hoewel zij de OK verzoekt ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht