JOR 2015/10, Gerechtshof Amsterdam 04-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4560, 200.127.525/01 (met annotatie van prof. mr. I.N. Tzankova)

Inhoudsindicatie

DSB-compensatieregeling, Collectieve afwikkeling massaschade, Verbindendverklaring overeenkomst en bepaling opt-outtermijn, Eindbeschikking, Vervolg op Hof Amsterdam 12 november 2013, «JOR» 2013/343, m.nt. Leijten en Hof Amsterdam 13 mei 2014, «JOR» 2015/9

Samenvatting

Het verzoek tot verbindendverklaring van de aangepaste overeenkomst voldoet aan de daaraan te stellen eisen en er zijn geen gronden aangevoerd of gebleken die tot afwijzing van het verzoek of tot nadere wijziging van de overeenkomst moeten leiden.

Daarbij…

Verder lezen