JOR 2015/101, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 03-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:661, 200.132.353 (met annotatie van mr. S.C.M. van Thiel)

Inhoudsindicatie

Strijd met steunverbod ex art. 2:207c BW (oud), Partijen hadden met kortingsregeling (ook) bedoeling om compensatie te bieden voor teveel betaalde in verband met verkrijging aandelen in later gefailleerde vennootschap, Kortingsregeling is derhalve nietig, Hoger beroep van Rechtbank Gelderland zp Zutphen 12 juni 2013, «JOR» 2014/1, m.nt. Van Thiel

Samenvatting

Art. 2:207c BW is met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht met ingang van l…

Verder lezen
Terug naar overzicht