JOR 2015/104, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1093, 200.128.532 (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Identiteitsverschil, Vergaande vervlechting van rechtspersonen, Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

Samenvatting

Door de vergaande (schijn van) vervlechting tussen beide ondernemingen en hun gezamenlijke presentatie aan het publiek, en de kennelijke mogelijkheid voor de medewerkers van RP Edda Huzid om gemakkelijk over het briefpapier van GCC Edda Huzid te beschikken, heeft de vennootschap GCC Edda Huzid de schijn in het leven geroepen, of in ieder geval gelaten, dat de medewerkers van de vennootschap RP Edda Huzid (ook) bevoegd GCC Edda Huzid vertegenwoordigden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht