JOR 2015/105, Gerechtshof Amsterdam 24-02-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:642, 200.100.680/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure, Fundamentele betekenis van stelsel van hoor en wederhoor, Door wederpartij niet te informeren over aanvullende verzoeken aan deskundige kan diens rapport niet als grondslag voor beslissing dienen, Kosten onderzoek ex art. 2:350 lid 3 BW, Enquêterechtjurisprudentie geen toepassing in uitkoopprocedure, In uitkoopprocedure is verzoek tot verhoging onderzoekskosten, gelijktijdig of kort na inleveren deskundigenbericht ingediend, ontvankelijk

Samenvatting

Het stelsel van hoor en wederhoor is van fundamentele betekenis voor – in dit geval – het waarborgen van de equality of arms…

Verder lezen
Terug naar overzicht