JOR 2015/115, Gerechtshof Amsterdam 08-04-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4227, 200.126.281/01

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 1 en onder c BW, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW, Aangaan kredietovereenkomst waarbij bank seizoenskrediet en overbruggingskrediet verstrekt, behoort in casu tot normale uitoefening van het bedrijf, Verwijzing naar HR 14 april 2000, «JOR» 2000/113 (Soetelieve/Stienstra), Hoger beroep van Rb. Noord-Holland 23 januari 2013, «JOR» 2014/47

Samenvatting

Tot uitgangspunt strekt dat de toestemming van de echtgenoot niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht