JOR 2015/117, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 19-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6485, 200.123.065 (met annotatie van mr. S.C.E.F. Moulen Janssen)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid curator, Faillissementsaanvraag door curator failliete moedervennootschap ten aanzien van dochtervennootschap is onrechtmatig jegens pandhouder van aandelen in dochtervennootschap, Geen afgeleide schade pandhouder, Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator, Geen persoonlijk verwijt curator, Verwijzing naar HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 (Poot/ABP); HR 16 februari 2007, «JOR» 2007/112, m.nt. van Veen en Van Wechem (Tuin Beheer); HR 16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips) en (…

Verder lezen
Terug naar overzicht