JOR 2015/125, Gerechtshof Amsterdam 03-06-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2410, 200.121.587/01 (met annotatie van mr. D.-J.F.F.M. Duynstee)

Inhoudsindicatie

Hoofdelijke garantstelling van bestuurder vennootschap voor schulden vennootschap aan advocatenkantoor, Misbruik van omstandigheden, Relatie tussen advocaat en cliënt is afhankelijke relatie, Hoofdelijke garantstelling is in strijd met regel 28 lid 1 Gedragsregels Advocatuur 1992

Samenvatting

Van misbruik van omstandigheden in de zin van art. 3:44 lid 4 BW is sprake wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat de ander door bijzondere omstandigheden, zoals (onder meer) afhankelijkheid, wordt bewogen tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht