JOR 2015/128, Gerechtshof Amsterdam 16-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3875, 200.134.579/01 (met annotatie van mr. M.C. Schepel)

Inhoudsindicatie

Dubbele band bestuurder-vennootschap, Vernietiging besluiten, Opzegging managementovereenkomst, Onlosmakelijke band tussen hoedanigheid van aandeelhouder, statutair bestuurder en opdrachtnemer, Grond voor opzegging managementovereenkomst met besluit van ava verzwaard; dit ava-besluit speelt rol bij vraag of besluit tot opzegging managementovereenkomst vernietigbaar is wegens strijd met redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Het besluit van de ava dat er geen andere reden voor opzegging van de managementovereenkomst kan zijn dan één van de opzeggingsgronden voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst, heeft geen direct externe werking. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht