JOR 2015/130, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 13-01-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:120, 200.139.401 (met annotatie van mr. G.J.C. Rensen)

Inhoudsindicatie

Vereniging, Verplichtingen voor lid, Statutaire basis is vereist voor verbintenissen die aan lidmaatschap worden gekoppeld, Aard van verplichting moet uit statuten kenbaar zijn, Besluit van orgaan inhoudende een verbintenis is anders nietig

Samenvatting

Het bepaalde in art. 2:27 lid 4 onder c BW en art. 2:34a BW brengt mee dat een statutaire basis is vereist voor de verbintenissen die aan het lidmaatschap van een vereniging worden gekoppeld. De statuten kunnen weliswaar bepalen dat een orgaan van de vereniging bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht