JOR 2015/133, Gerechtshof Amsterdam (Belastingkamer) 12-03-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:811, 13/0455 (met annotatie van mr. Chr.M. Stokkermans)

Inhoudsindicatie

Personenvennootschappen, Fonds voor gemene rekening kwalificeert als vof, Het fonds treedt onder gemeenschappelijk naam naar buiten en is opgericht om een bedrijf uit te oefenen, Participant in vof voldoet aan verbondenheidscriterium voor ondernemerschap op grond van art. 3.4 Wet IB

Samenvatting

Uit het besloten karakter van het fonds en het ontbreken van rechtspersoonlijkheid volgt, in samenhang met art. 9, eerste en tweede lid, eerste volzin, van de fondsvoorwaarden, dat de participanten juridisch en/of economisch (onverdeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht