JOR 2015/137, Gerechtshof Amsterdam 19-01-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:51, 200.130.544/02 OK (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Onmiddellijke voorziening, Benoeming tijdelijk bestuurder in verband met belang onderzoek, Verband met OK 23 september 2013, «JOR» 2014/93, m.nt. Olden

Samenvatting

Gelet op de omstandigheden dat Byrne als bestuurder van Phoenicia tot aan de mondelinge behandeling heeft nagelaten de door de onderzoeker opgevraagde stukken aan hem toe te zenden, zal in het belang van het onderzoek een onafhankelijke derde als bestuurder worden benoemd aan wie in het bestuur van Phoenicia – voor zover nodig in afwijking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht