JOR 2015/148, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 25-02-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1431, 200.117.934

Inhoudsindicatie

Pauliana, Exceptio plurium litis consortium, Onrechtmatige daad, Verhaalsfrustratie, Overdracht activa waardoor vennootschap zonder verhaalsmogelijkheid overblijft voor enige resterende schuldeiser is onrechtmatig jegens die schuldeiser, Aansprakelijkheid bestuurder, zustervennootschap en moedervennootschap, Verwijzing naar HR 13 oktober 2000, «JOR» 2000/238, m.nt. De Wit Wijnen (Rainbow Products/Ontvanger) en HR 11 september 2009, «JOR» 2009/309, m.nt. Spinath (Comsystems/Van den End q.q.)

Samenvatting

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht