JOR 2015/160, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 10-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1695, 200.138.886 (met annotatie van mr. J. Barneveld)

Inhoudsindicatie

Renvooiprocedure, Achtergestelde aandeelhouderslening, Geen achterstelling op grond van overeenkomst, wet of beperkende werking van redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Uit de tussen Wind en Darwind gesloten Loan Facility Agreement volgt niet dat tussen hen een achterstelling zoals bedoeld in art. 3:277 lid 2 BW is overeengekomen. Ook de jaarrekening 2008 vermeldt voor de lening van Wind geen achterstelling. Appellante doet ook geen beroep op een uitdrukkelijke of stilzwijgende contractuele achterstelling zoals bedoeld in art. 3:277 lid 2 BW. Aldus…

Verder lezen
Terug naar overzicht