JOR 2015/165, Gerechtshof Amsterdam 21-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1461, 200.161.029/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure, Ziggo, Uitkoop na openbaar bod, Vaststelling billijke prijs van over te dragen aandelen, Aansluiting bij biedprijs die gedeeltelijk uit aandelen bestaat, Waardering tegenprestatie dient in geld te luiden, Voor deze aandelen geldt de beurskoers, Peildatum, Voor waardering dient aansluiting te worden gezocht bij tijdstip waarop kan worden vastgesteld dat houders van ten minste 90% van aandelen waarop bod betrekking had, het bod hebben aanvaard door aanmelding van hun aandelen, In casu is dit datum sluiten na-aanmeldingstermijn, Verwijzing naar OK 20 december 2011, «JOR…

Verder lezen
Terug naar overzicht