JOR 2015/177, Gerechtshof Amsterdam 14-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4243, 200.122.038/01

Inhoudsindicatie

Gevolgen faillietverklaring op lopende overeenkomst, Profit Share Agreement (PSA), Twijfel over dividendarbitrage en afwachtende houding bij financierende partij die vervolgens failleert, Geen tekortkoming en daarop gebaseerde buitengerechtelijke ontbinding vóór faillietverklaring, Contractuele voorzieningen voor geval van faillissement, Onmiddellijke beëindiging overeenkomst, Verval aanspraken wederpartij op gefailleerde, Geen schadevergoeding

Samenvatting

Het geschil van partijen betreft de uitvoering en afwikkeling van de PSA. Dat er voldoende grond was om de PSA te ontbinden, zoals appellante bij e-mail van 27 juli 2009 en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht