JOR 2015/193, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7167, 200.093.318/01

Inhoudsindicatie

Bedrijfsovername, Koop aandelen, Levering van aandelen tegen betaling van geldsom is aan te merken als handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW, Redelijke prijs met toepassing van art. 7:4 BW te bepalen met inachtneming van door partijen gemaakte procesafspraken, Verschuldigdheid en ingangsdatum wettelijke handelsrente, Tussenarrest

Samenvatting

De vordering van De Haan Beheer strekt tot betaling van de restant koopsom van de aan De Haan Hallum overgedragen aandelen. De restant koopsom is gelijk aan de waarde van de voorraden…

Verder lezen
Terug naar overzicht