JOR 2015/223, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3263, 14/00314 (met annotatie van mr. dr. A.J. Tekstra)

Inhoudsindicatie

Inlenersaansprakelijkheid ex art. 34 Iw 1990, Ontvanger spreekt alleen inleners van failliete uitlener met schuld groter dan € 5.000 aan, Schending gelijkheidsbeginsel door ontvanger, Bewust begunstigend beleid, Verwijzing naar HR 12 april 2014, ECLI:NL:HR:2013:BX9444

Samenvatting

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel onder meer slaagt indien toepassing van een door het bestuursorgaan gevoerd begunstigend beleid ten onrechte achterwege is gebleven dan wel een dergelijk beleid ten onrechte…

Verder lezen
Terug naar overzicht