JOR 2015/231, Gerechtshof Amsterdam 12-05-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1809, 200.162.883/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure, Vaststelling waarde van over te dragen aandelen, Geboden prijs is door eiseres onvoldoende onderbouwd, Gegevens in deskundigenrapport zijn voor OK niet verifieerbaar, Onderzoek door deskundige bevolen, Door de OK benoemde deskundige mag overlegde deskundigenrapport gebruiken

Samenvatting

Nu de vordering van VIBA Holding in beginsel kan worden toegewezen resteert nog slechts de vaststelling van de door VIBA Holding te betalen prijs voor de over te dragen aandelen. Op basis van de overgelegde stukken acht de OK zich thans nog niet voldoende voorgelicht om zelfstandig…

Verder lezen
Terug naar overzicht