JOR 2015/239, Gerechtshof Amsterdam 01-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2575, 200.107.328/01 (met annotatie van mr. Th.A.L. Kliebisch)

Inhoudsindicatie

Leaseovereenkomst transportmiddelen, Leaseovereenkomsten zijn overeenkomsten van huurkoop ex art. 7A:1576h lid 2 BW, Tussentijdse beëindiging wegens faillissement, Toepasselijkheid van art. 7A:1576t BW, Verschuldigde beëindigingsvergoeding dient te worden verminderd met verkoopopbrengst leaseobjecten

Samenvatting

Nu de in geding zijnde overeenkomsten er niet in voorzien dat de eigendom van de leaseobjecten overgaat door enkele vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van hetgeen uit hoofde van de overeenkomsten is verschuldigd, kan niet van een zuivere huurkoop in de zin van art…

Verder lezen
Terug naar overzicht