JOR 2015/242, Gerechtshof Amsterdam 23-12-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5567, 200.124.150/01 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of hoofdelijkheid, Afgeleid belang van zekerheidsteller onvoldoende om te oordelen dat hij zich verbindt om een eigen schuld te voldoen, Internationaal privaatrecht, Beoordeling toestemmingsvereiste echtgenote naar Zwitsers recht, Verwijzing naar Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, «JOR» 2012/302, m.nt. Bertrams

Samenvatting

Partijen zijn het erover eens dat de vraag of appellant voor zijn aansprakelijkstelling de toestemming van zijn echtgenote behoefde, wordt beheerst door het recht van Zwitserland, nu zijn echtgenote ten tijde van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht