JOR 2015/246, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1313, 200.134.849/01 (met annotatie van mr. B.W. Wijnstekers)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Zakelijke borgtocht, Borgtocht aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschappen waarvan borg (middellijk) bestuurder en (mede)aandeelhouder is, Borgstelling voor toekomstige verbintenissen van hoofdschuldenaar, Bepaalbaarheidsvereiste, Wijziging in aandeelhouderschap van hoofdschuldenaren niet relevant, Wanneer sprake is van meerdere hoofdschuldenaren ten behoeve van wie één borgtochtovereenkomst is gesloten, moeten beide schuldenaren toerekenbaar tekortgeschoten zijn in nakoming van hun verbintenis voordat borg gehouden is tot nakoming, Verwijzing naar HR 14 april 2000, «JOR» 2000/113 (Soetelieve/Stienstra); …

Verder lezen
Terug naar overzicht