JOR 2015/248, Hoge Raad 27-02-2015, ECLI:NL:HR:2015:499, 14/00219 (met annotatie van mr. R.J. van der Weijden)

Inhoudsindicatie

Girale betaling, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschap betaalt ten laste van haar creditsaldo bij bank loon aan werknemers nadat met spoed eigen faillissement is aangevraagd, Faillissement wordt op de dag van aanvraag nog uitgesproken, Onrechtmatige daad (indirect) bestuurder vennootschap jegens bank, Onbekendheid (indirect) bestuurder met terugwerkende kracht tot 00.00 uur van faillissement, Stelplicht, Samenhang met HR 23 maart 2012, «JOR» 2012/236, m.nt. NEDF (ING/Manning q.q.), Cassatie van Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013, «…

Verder lezen
Terug naar overzicht