JOR 2015/250, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1933, 200.134.475/01 (met annotatie van mr. E. Loesberg)

Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht, Borgtochtovereenkomst, Garantsstelling moedervennootschap voor verplichtingen dochtervennootschap uit Sociaal Plan accessoir aan Sociaal Plan, Uitlegmaatstaf Sociaal Plan, Uitleg conform CAO-norm, Sociaal Plan niet van toepassing op werknemers die bij later faillissement ontslagen worden, Verwijzing naar HR 20 februari 2004, JOR 2004/157, m.nt. SCJJK (DSM/Fox)

Samenvatting

Ingevolge art. 7:851 lid 1 BW is de borgtocht afhankelijk van de verbintenis van de hoofdschuldenaar waarvoor zij is aangegaan. De hoofdschuldenaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht