JOR 2015/259, Gerechtshof Amsterdam 28-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3067, 200.153.825/01 (met annotatie van mr. S.J. Sterk)

Inhoudsindicatie

Ontslag statutair bestuurder, Ontslagbesluit ava leidt niet tevens tot einde van de dienstbetrekking, Arbeidsovereenkomst vereist opzegging, I.c. geen schadeplichtigheid vennootschap wegens niet in acht nemen geldende opzegtermijn, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat aangenomen moet worden dat partijen in de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst een regeling hebben getroffen die meebrengt dat een ontslagbesluit niet tevens het einde van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft.

Het hof volgt appellante niet in haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht