JOR 2015/260, Gerechtshof Amsterdam 08-07-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2779, 200.159.002/01 OK (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure SNS, Verlies aandeelhouderschap is gevolg van gebeurtenis (de onteigening), die tevens ten grondslag ligt aan gestelde twijfel aan beleid en gang van zaken, Terzijdestelling kapitaaleis in verband met doel en strekking enquêterecht, Ex-aandeelhouders zijn enquêtebevoegd, Aan vereisten tot gelasten concernenquête is jegens Propertize niet voldaan, Beslissing hierover jegens SNS Bank wordt aangehouden

Samenvatting

Doel en strekking van het enquêterecht brengen mee dat aandeelhouders die niet langer voldoen aan de kapitaaleis van art. 2:346 lid 1, aanhef…

Verder lezen
Terug naar overzicht