JOR 2015/278, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 31-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2332, 200.138.559 (met annotatie van mr. J.C. Westermann)

Inhoudsindicatie

Pandrecht op vorderingen, Uitleg pandakte en vraag wie daarbij partij zijn, Haviltex-maatstaf, Ook latere gedragingen van partijen rechtstreeks of zijdelings van belang, Verwijzing naar HR 29 juni 2001, «JOR» 2001/220 (Meijs q.q./Bank of Tokyo); HR 20 september 2002, «JOR» 2002/210, m.nt. NEDF (ING/Muller q.q.); HR 16 mei 2003, «JOR» 2003/184 (De Liser de Morsain/Rabobank); HR 12 oktober 2012, ECLI:…

Verder lezen
Terug naar overzicht