JOR 2015/28, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6990, 200.137.679/01 (met annotatie van mr. C. Spierings)

Inhoudsindicatie

Share purchase agreement (SPA), Vernietiging koopovereenkomst, Overeenkomst niet tot stand gekomen onder invloed van bedreiging, misbruik van omstandigheden of misbruik van recht, Verwijzing naar HR 2 november 1979, ECLI:NL:HR:1979:AB7450 en HR 8 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2810

Samenvatting

Bedreiging in de zin van art. 3:44 lid 2 BW kan niet alleen aanwezig zijn wanneer het toebrengen van het nadeel waarmee bedreigd wordt, op zichzelf – …

Verder lezen
Terug naar overzicht