JOR 2015/306, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 12-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3376, 200.130.532 (met annotatie van mr. J.M. Atema)

Inhoudsindicatie

Hypotheekrecht, Aan derde in koopakte toegekend voorkeursrecht met betrekking tot het verkochte registergoed kan niet worden tegengeworpen aan latere hypotheekhouder, Executie door hypotheekhouder niet onrechtmatig jegens derde met voorkeursrecht

Samenvatting

Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat aan appellante tegenover X een voorkeursrecht toekwam, kon zij dat recht niet tegenwerpen aan geïntimeerde als hypotheekhouder. Het hypotheekrecht van geïntimeerde draagt immers een goederenrechtelijk karakter, terwijl het voorkeursrecht van appellante een persoonlijk recht betreft in de verhouding tussen appellante en X. De omstandigheid dat het voorkeursrecht is vermeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht