JOR 2015/310, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3849, 200.164.436/01 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber)

Inhoudsindicatie

Termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw, Onevenredigheid van belangen, Misbruik van bevoegdheid door curator, Verwijzing naar HR 6 februari 2015/309, m.nt. NEDF, tevens behorend bij JOR 2015/308 en deze uitspraak (Welage q.q./Rabobank), Vervolg op HR 16 januari 2015, «JOR» 2015/308, m.nt. NEDF onder JOR 2015/309, JOR 2015/308, JOR 2015/309

Samenvatting

Uit HR 16 januari…

Verder lezen
Terug naar overzicht