JOR 2015/317, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5413, 200.171.746 (met annotatie van mr. drs. N.W.A. Tollenaar)

Inhoudsindicatie

Homologatie surseanceakkoord Spyker, Geen weigeringsgrond ex art. 272 lid 2 Fw, Akkoord tast paritas creditorum onvoldoende aan, Akkoord is niet in strijd met doel en strekking surseance, Verwijzing naar Hof Amsterdam 26 november 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AD2653 en Hof Den Bosch 29 oktober 1997, «JOR» 1998/33, m.nt. Soedira (Combifleur), Samenhang met Hof Arnhem-Leeuwarden 29 januari 2015, «JOR» 2015/123, m.nt. Mennens

Verder lezen
Terug naar overzicht