JOR 2015/322, Rechtbank Limburg 12-11-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9792, 13-117 (met annotatie van prof. mr. L.G.H.J. Houwen)

Inhoudsindicatie

Waarneming bestuurstaken door leden van RvT gedurende drie maanden is in strijd met Zorgbrede Governance Code 2010, Schijn van bevoordeling door verrichten van betaalde additionele werkzaamheden, Onderliggende besluiten RvT zijn wegens strijd met statuten nietig, Ontvangen additionele vergoedingen zijn mitsdien onverschuldigd betaald, Afwijzing wegens gebrek aan belang van gevorderde verklaring voor recht dat gedaagden hun taak als toezichthouder onbehoorlijk hebben vervuld

Samenvatting

De besluiten van de RvT waarop gedaagden (voormalig leden van de RvT) hun additionele vergoedingen hebben gebaseerd zijn in strijd met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht