JOR 2015/326, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6002, 200.151.767/01 (met annotatie van mr. S.C.M. van Thiel)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Autonome taak en verantwoordelijkheid van bestuur na overname vennootschap door private equity partijen, Geen weerlegging van vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling belangrijke oorzaak is van faillissement

Samenvatting

Volgens de voormalig bestuurders X en Y hebben andere oorzaken dan hun onbehoorlijk bestuur de faillissementen van FanoFinefood (en drie Nederlandse dochtervennootschappen) veroorzaakt. Zij stellen dat na de management buy-out in 2001 door de nieuwe aandeelhouders, private equity partijen, is gekozen voor een te zware financiering op basis van zoveel mogelijk vreemd…

Verder lezen
Terug naar overzicht