JOR 2015/329, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7491, 200.153.533/01 (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

CV, Afgeleide schade bij personenvennootschappen, Toepassing van HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 (Poot/ABP) op vordering tot schadevergoeding van beherend vennoot van (ontbonden) CV jegens derden op grond van onrechtmatige daad, I.c. is onvoldoende onderbouwd gesteld dat jegens beherend vennoot specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden

Samenvatting

Hetzelfde beginsel dat op basis van het Poot/ABP-arrest (HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564; NJ 1995…

Verder lezen
Terug naar overzicht