JOR 2015/331, Gerechtshof Amsterdam 30-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2700, 200.100.056/01 (met annotatie van mr. H. Scholten)

Inhoudsindicatie

Bijzondere zorgplicht kredietaanbieder bij overkreditering, Bank moeten waarschuwen voor gevolgen die optreden indien geprognosticeerde rendement niet wordt gehaald, Vernietiging van bestreden vonnis, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 27 juli 2011, «JOR» 2011/298

Samenvatting

ABN Amro heeft door bij het verstrekken van de middellange leningen alleen acht te slaan op de waarde van het onderpand dat aan haar in zekerheid werd gegeven (de effecten die werden aangekocht) een te beperkte toets gehanteerd. De op ABN Amro rustende bijzondere zorgplicht brengt…

Verder lezen