JOR 2015/343, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1935, 200.140.550/01

Inhoudsindicatie

Faillissementspauliana, Vernietiging door curator van verwerping van nalatenschap door failliet is niet mogelijk op grond van art. 42 en 47 Fw, Tussenarrest

Samenvatting

In art. 4:190 lid 4 BW wordt bepaald dat een aanvaarding of verwerping niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers kan worden vernietigd. Uit de parlementaire geschiedenis bij deze bepaling blijkt dat hiervoor is gekozen met het oog op de rechtszekerheid. De bescherming van schuldeisers van erfgenamen tegen verwerping is op…

Verder lezen
Terug naar overzicht