JOR 2015/345, Gerechtshof Amsterdam 07-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1297, 200.152.363/01

Inhoudsindicatie

Cessieverbod in mantelovereenkomst, Uitleg naar objectieve maatstaven met inachtneming Haviltex-maatstaf, Aan bedingen die zijn te begrijpen als instructie om vorderingen op opdrachtgevers niet of niet zonder toestemming van die opdrachtgevers aan derden over te dragen, komt slechts verbintenisrechtelijke werking toe, Verwijzing naar HR 17 januari 2003, «JOR» 2003/52, m.nt. Rongen (Oryx/Van Eesteren) en HR 21 maart 2014, «JOR» 2014/151, m.nt. Schuijling (Coface/Intergamma), Hoger beroep van Rb. Amsterdam 22…

Verder lezen
Terug naar overzicht