JOR 2015/346, Gerechtshof Amsterdam 07-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1337, 200.156.446/01

Inhoudsindicatie

Internationaal recht, Beslag- en executierecht, Executoriaal derdenbeslag onder Nederlandse vennootschappen op vorderingen van Irak ter zake van overeenkomsten betreffende oliewinning of -exploratie, Uitleg “goederen met publieke bestemming”, Geen presumptie van immuniteit van executie, Beslag op vorderingen van Irak niet in strijd met volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat, Verwijzing naar HR 11 juli 2008, «JOR» 2008/251 (Azeta); HR 24 september 2010, NJ 2010, 507 (Republiek Columbia) en HR 28 juni 2013, NJ 2014, 453, m.nt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht