JOR 2015/35, Gerechtshof Amsterdam 09-12-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5514, 200.073.896/04 OK

Inhoudsindicatie

Formeel enquêterecht, Inzage onderzoeksverslag met bijlage, Regels verzoekschriftprocedure uit Titel 3 Boek 1 Rv van toepassing, Reikwijdte begrip “belanghebbende” in enquêterecht, Informele procedure, Verzoek kan in persoon worden ingediend

Samenvatting

Op een verzoek tot inzage in een onderzoeksverslag zijn – evenals op andere in het enquêterecht (art. 2:344 BW e.v.) geregelde verzoeken aan de OK of haar voorzitter – de regels van de verzoekschriftprocedure als geregeld in Titel 3 van Boek 1 Rv van toepassing, een…

Verder lezen
Terug naar overzicht