JOR 2015/41, Board of Appeal of the European Supervisory Authorities 10-11-2014, , BoA/2014/05 (met annotatie van mr. E.J. van Praag)

Inhoudsindicatie

Europees financieel toezicht, Tegen weigering European Securities and Markets Authority (ESMA) om onderzoek in te stellen naar vermeende inbreuk op Europees recht door nationale toezichthouders kan beroep worden ingesteld, Ook belangenbehartigers (claimstichtingen) kwalificeren onder voorwaarden als belanghebbende, I.c. is beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting

In the Board’s view the powers conferred upon the Authority by Article 17 of the ESMA Regulation are central to deliver the results that justify the establishment of the European System of Financial Supervision…

Verder lezen