JOR 2015/49, Gerechtshof Amsterdam 13-05-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1755, 200.119.549/01, 200.119.551/01 (met annotatie van mr. C.G. van der Plas)

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Faillissement Yukos, Territorialiteitsbeginsel, Beslag op aandelen in Nederlandse vennootschap die in boedel Russisch faillissement vallen, Onvoldane crediteuren moeten zich nog kunnen verhalen op in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen, ondanks omstandigheid dat gefailleerde vennootschap naar Russisch faillissementsrecht is opgehouden te bestaan, Gefailleerde vennootschap wordt daarom geacht nog te bestaan, Verwijzing naar HR 13 september 2013, «JOR» 2014/50, m.nt. Bertrams. Vervolg op Rb. Amsterdam 4 juli 2012, «JOR» 2012/338, m.nt. Veder

Verder lezen
Terug naar overzicht