JOR 2015/51, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6338, 200.125.520/01 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber)

Inhoudsindicatie

Stil pandrecht op vorderingen, Bij voorbaat verpande toekomstige vorderingen uit verkoop- en reparatiewerkzaamheden die pandgever vóór datum faillissement heeft verricht, maar nog niet heeft gefactureerd, Vorderingen zijn in casu voldoende identificeerbaar en zijn ontstaan vóór datum faillietverklaring, Actieve incasso door curator van verpande vorderingen is onrechtmatige daad, Boedelschuld ter hoogte van door curator ten onrechte geïncasseerde bedragen, Verwijzing naar HR 20 september 2002, «JOR» 2002/211, m.nt. NEDF en HR 5 september 1997, «JOR» 1997/102, m.n. NEDF…

Verder lezen
Terug naar overzicht