JOR 2015/70, Gerechtshof Amsterdam 10-07-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX0488, 200.090.417 (met annotatie van mr. G.T.J. Hoff)

Inhoudsindicatie

Overname SdB door Jumbo, Tussenvonnis, VEB ontvankelijk in vordering betreffende behartiging belangen van beleggers die aandelen in Super de Boer inmiddels hebben verkocht, Om openbaarmaking van koersgevoelige informatie uit te stellen moet uitgevende instelling vertrouwelijkheid van deze informatie kunnen waarborgen, Ontwikkelingen in markt die significant afwijken van gebruikelijke patronen kunnen leiden tot conclusie dat aan deze voorwaarde niet langer is voldaan, Deskundigenbericht gelast, Hoger beroep van Rb. Utrecht 30 maart 2011, «JOR» 2011/191, m.nt. Stevens

Verder lezen