JOR 2015/78, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8109, 200.096.239 (met annotatie van mr. B.A. Schuijling)

Inhoudsindicatie

Hypotheekrecht, Naam debiteur ontbreekt in hypotheekakte, Uitleg hypotheekakte, Aanduiding gesecureerde vordering in akte voldoet niet aan art. 3:260 lid 1 BW, Geen geldig hypotheekrecht tot stand gekomen, Rectificatie hypotheekakte heeft geen invloed op rang ten opzichte van tussentijds gevestigd hypotheekrecht, Vervolg op Rb. Zwolle-Lelystad 1 juni 2011, «JOR» 2011/378, m.nt. Schuijling

Samenvatting

Bij de beantwoording van de vraag of aan het vereiste van art. 3:260 lid 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht