JOR 2015/88, Gerechtshof Amsterdam 18-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778, 200.145.667/01 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber)

Inhoudsindicatie

Stil pandrecht op bodemzaken (café-inventaris), Bodemvoorrecht, Uitleg pandakte, Pandrecht is mede gevestigd voor (toekomstige) boedelvordering ex art. 39 Fw (na faillissement ontstane huurvorderingen), Fixatiebeginsel staat niet in de weg aan uitwinning van het pandrecht voor deze boedelvordering, Bodemvoorrecht van fiscus prevaleert niet, Geen toepassing art. 57 lid 3 Fw, Pandhouder hoeft executieopbrengst niet af te dragen aan curator

Samenvatting

De curator bestrijdt dat het pandrecht mede strekt tot zekerheid voor de boedelvordering ex art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht