JOR 2015/9, Gerechtshof Amsterdam 13-05-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1690, 200.127.525/01

Inhoudsindicatie

DSB-compensatieregeling, Collectieve afwikkeling massaschade, Verzoek tot verbindendverklaring overeenkomst, Verzoekers dienen eerst aan door hof genoemde bezwaren tegemoet te komen door overeenkomst aan te passen en nadere inlichtingen te verstrekken, Tweede tussenbeschikking, Vervolg op Hof Amsterdam 12 november 2013, «JOR» 2013/343, m.nt. Leijten

Samenvatting

Aan de formele eisen is voldaan. De WCAM-overeenkomst volgt inhoudelijk in grote lijnen een adequate benadering. Voor veel klanten wordt op relatief eenvoudige, snelle en goedkope wijze voorzien…

Verder lezen