JOR 2015/97, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:203, 200.134.485 (met annotatie van mr. drs. W.J.M. van Andel)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Jaarrekening te laat openbaar gemaakt, maar er is sprake van onbelangrijk verzuim, Nog te waarderen posten (vorderingen, debiteuren en voorraden) is aanvaardbare verklaring voor verzuim, Vordering curator op grond van onrechtmatige daad worden begrepen als een Peeters/Gatzen-vordering ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, In casu categorie (ii) uit Ontvanger/Roelofsen, Sterke verwevenheid tussen twee vennootschappen, Vergelijking met HR 11 september 2009, «JOR» 2009/309, m.nt. Spinath (Comsys/Van den Ent…

Verder lezen
Terug naar overzicht