JOR 2015/98, Gerechtshof Amsterdam 10-11-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4666, 200.144.351/01 OK (met annotatie van mr. M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, (Eerste) aanwijzing van raadsheer-commissaris, Onderzoeker komt ruime marge toe bij beoordeling feiten en omstandigheden die in kader van onderzoek van belang kunnen zijn, Onderzoeker kan zich niet verzetten tegen maken van geluidsopname door degene die door onderzoeker wordt gehoord, Aanwijzing door raadsheer-commissaris

Samenvatting

Als uitgangspunt geldt dat de reikwijdte van het onderzoek wordt bepaald door het dictum van de beschikking waarin het onderzoek is gelast, gelezen in samenhang met de overwegingen waarop die beslissing berust. Gelet op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht